Báo giá cà phê qua điện thoại

Để biết giá cà phê chính xác nhất của ngày 20-04-2014, hãy soạn tin nhắn:

GIACAPHE và gửi tới số 8288

Lễ hội Tây Nguyên//Sắc màu Tây Nguyên

Bộ bưu ảnh về Lễ hội Tây Nguyên

Lễ hội đâm trâu của người Ba-na ở huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai

Người đeo mặt nạ và mặc lá cây thường xuyên xuất hiện dẫn đầu
nhóm người đánh cồng chiêng và múa trong lễ hội bỏ mả của người Ba-na.

Ngày hội Cồng chiêng của người Gia-rai ở huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Những cô gái Gia-rai trong vòng xoang ngày hội

Thiếu nữ Ba-na

Lễ hội bỏ mả (Dân tộc Ba-na)

Lễ hội đâm trâu mừng nhà rông mới của người Giẻ-Triêng

Lễ hội đua voi ở Buôn Đôn, Daklak

Bếp nóng

Nhịp chày trên buôn

Thanh niên đeo mặt nạ mang hình nộm trong lễ bỏ mả của người Gia-rai

Lễ bỏ mã của người Gia-rai. Đây là ngội mộ lớn chôn chung nhiều người chết.
Chung quanh nhà mồ có hơn 30 tượng gỗ hình người và thú vật.

Theo vietstamp.net.vn

Xem giá cà phê hằng ngày
Cà phê thật của Y5Cafe
Xem giá tiêu