Trở về bài viết " Bón phân cho cây cà phê vào giai đoạn cuối chu kỳ nuôi trái "

cham-soc-bon-phan-cho-ca-phe

| Kích thước thực: 450 x 300 pixels | Lưu lại ...

Cà phê trong thời gian này cần bón phân bổ sung để tăng trọng lượng, quả chắc và chín đều.

Cà phê trong thời gian này cần bón phân bổ sung để tăng trọng lượng, quả chắc và chín đều.
Tắt quảng cáo

32/0,055