Báo giá cà phê qua điện thoại

Để biết giá cà phê chính xác nhất của ngày 18-04-2014, hãy soạn tin nhắn:

GIACAPHE và gửi tới số 8288

Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai:Kết quả sau một năm chuyển đổi doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai là một doanh nghiệp 100% vốn sở hữu của Nhà nước, được chuyển đổi từ Công ty cấp thoát nước Gia Lai thành Công ty TNHH một thành viên theo Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 31-8-2010 của UBND tỉnh Gia Lai.

Kể từ ngày chuyển đổi mô hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH một thành viên đến nay Công ty đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời nước sạch cho nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku và thị xã Ayun Pa –Gia Lai.

Chủ tịch, kiêm Giám đốc Hà Quang Khanh.

Cty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai tổ chức theo mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty, 1 kiểm soát viên, 1 Phó Giám đốc , 1 kế toán trưởng và 8 phòng ban, phân xưởng, đội trực thuộc. Mô hình tinh gọn, phù hợp với tình hình Công ty nên việc quản lý điều hành của lãnh đạo Cty nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Bộ máy các phòng, ban, phân xưởng trực thuộc được sắp xếp lại theo hướng sát nhập thành phòng đa chức năng, một người kiêm nhiệm nhiều việc nhằm phát huy năng lực, sở trường của từng người, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Việc sát nhập Đội thi công xây lắp vào Đội Điều hành sửa chữa; chuyển giao Phân xưởng nước đóng chai cho BCH Công đoàn quản lý; thuyên chuyển, điều động một số nhân sự chủ chốt một số phòng ban; đồng thời thực hiện việc khoán quỹ lương cho bộ phận thi công, bộ phận ghi, thu tiền nước… đã phát huy hiệu quả tích cực.

Công tác sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá so với những năm trước. Lượng nước ghi thu năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2011 nước thương phẩm đạt gần 3,9 triệu m3, đạt 100% kế hoạch, tăng 8% so với năm 2010; doanh thu từ nước trên 17 tỷ đồng; doanh thu từ thi công xây lắp trên 3 tỷ, tăng 26,9%, doanh thu khác tăng 20% so với năm 2010, lợi nhuận ước đạt trên 800 triệu đồng; hàng năm nộp ngân sách đầy đủ, đúng quy định. Đời sống của CBCNV không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 4,5 triệu/tháng.

Công nhân Cty đưa nước về phục vụ nhân dân.

Hệ thống mạng lưới cấp nước tiếp tục được đầu tư nâng cấp, mở rộng để phục vụ nhân dân và chống thất thoát nước sạch, nhất là tập trung mở rộng mạng ở những khu vực vùng cao thiếu nước trong mùa khô như khu vực Trà Bá, khu vực phía tây thành phố Pleiku …

Cty đã tận dụng điều kiện địa hình của tp Pleiku cải tiến việc cấp nước bằng tự chảy thay vì bằng máy bơm đã tiết kiệm gần 25% điện năng, nhân công vận hành, khai thác hết công suất của các trạm bơm … giảm giá thành sản xuất.

Bên cạnh đó Cty luôn chú trọng đến công tác sửa chữa, thay thế những tuyến ống cũ, hay bị xì chảy để chống thất thoát nước. Chính vì vậy mà lượng khách hàng phát triển trong năm 2011 tăng cao so với những năm trước (năm 2011 đã phát triển được 1.800 khách hàng); tỷ lệ thất thoát hiện còn 25,9%, giảm 3,5% so với năm 2009;

Mặc dù trong những tháng đầu năm 2011 Cty gặp không ít khó khăn về thời tiết khô hạn, giá cả các vật tư nguyên liệu đầu vào tăng cao, song với sự điều hành linh hoạt của Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty, sự đoàn kết, không ngừng phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV toàn Cty, nên kể từ ngày chuyển đổi mô hình doanh nghiệp đến nay Cty đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: quản lý, điều hành doanh nghiệp, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, mở rộng phát triển mạng lưới cấp nước… được chủ động, kịp thời; trách nhiệm cá nhân của từng CBCNV được phát huy.

Đặc biệt là công tác phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước cho những khu vực nhân dân đang thiếu nước đã đáp ứng phần nào nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Năm 2012 lãnh đạo Cty mong được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện để Cty đầu tư phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước, góp phần giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ nhân dân.

Theo Báo Tiền Phong

Xem giá cà phê hằng ngày
Cà phê thật của Y5Cafe
Xem giá tiêu