Kon Tum: Giúp dân lòng hồ thủy điện khai hoang 18 ha ruộng nước

Từ ngày 13 đến 2-8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) đã hành quân về xã Đác Nên, Huyện Kon Plông (Kon Tum) giúp dân khai hoang ruộng nước.

Các chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) giúp dân khai hoang ruộng nước
Các chiến sĩ Trung đoàn 28, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) giúp dân khai hoang ruộng nước

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tổ chức khai hoang, đắp bờ, phân thửa 18 ha ruộng nước; làm mới kênh mương thủy lợi dẫn nước vào ruộng, bảo đảm đủ các điều kiện để bà con dân tộc nơi đây trồng lúa nước.

Ngoài việc giúp dân khai hoang ruộng nước, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 28 đã đến các gia đình thăm hỏi bà con, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đác Nên là xã khó khăn của huyện Kon Plông, nhiều hộ dân nơi đây đang thiếu đất sản xuất do phần lớn diện tích bị ngập trong lòng hồ công trình thủy điện Đác Đrinh. Sau hơn ba năm công trình thủy điện này đã phát điện nhưng đến nay vẫn còn 11 hộ dân nằm trong lòng hồ vẫn chưa di dời đến nơi ở mới.